Друк

Кредитний рейтинг АТ "ІМЕКСБАНК" підтверджено на рівні uaВВВ+

24.03.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "ІМЕКСБАНК" на рівні uaBBB+ зі зміною прогнозу з "позитивний" на "у розвитку".

Зміна прогнозу рейтингу обумовлена невизначеною ситуацією в економічній та політичній сфері держави, яка може чинити тиск на розвиток Банку та зменшує ймовірність позитивних очікувань.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу АТ "ІМЕКСБАНК" відображає збереження прийнятних показників капіталізації Банку. Зростання концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищило чутливість Банку до кредитних ризиків. Диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами, без урахування коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками зберігаються на прийнятному рівні. Має місце значний обсяг коштів, залучених від регулятора, та залежність подальшого розвитку Банку від виконання Програми фінансового оздоровлення. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку, покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, збереження диверсифікації як ресурсної бази, так і клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно відобразитись на фінансових показниках, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "ІМЕКСБАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua