Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "БТА БАНК" підтверджено на рівні 5

20.03.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "БТА БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність).

ПАТ "БТА БАНК" дотримується регулятивних вимог та виконує свої зобов’язання. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власника. Фінансовою установою стабільно підтримується необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ, високоліквідні активи в повному обсязі покривають поточні зобов’язання. Якість власного капіталу Банку залишається доброю, оскільки він сформований переважно статутним капіталом. Якість активів задовільна, що підтверджує спрямування значних обсягів коштів на формування резервів та списання простроченої заборгованості, а також наявність значної кількості позовних вимог до позичальників. Має місце чутливість до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Існує уразливість Банку до валютного ризику через значний обсяг валютних кредитів. Якість ресурсної бази задовільна, оскільки основною її складовою виступають міжбанківські кредити і депозити. За суттєвого обсягу міжбанківських ресурсів у зобов’язаннях Банку Рейтингове агентство не спостерігає значної залежності від них. Діяльність Банку прибуткова.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БТА БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua