Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" підтверджено на рівні 4+

07.03.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" на рівні 4+ (висока надійність).

Підтверджений рівень індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" відображає позитивну репутацію фінансової установи. Банк виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Крім того, IBI-Rating не виявлено суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Протягом аналізованого періоду ПАТ "АПЕКС – БАНК" стабільно підтримував необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ, однак обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на низькому рівні. Разом з тим капіталізація Банку перебуває на високому рівні. Якість активів залишається доброю, що підтверджує невисока питома вага простроченої заборгованості. Однак кредитний ризик підвищується внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Також підвищується уразливість Банку до валютного ризику через значний обсяг валютних кредитів, обслуговування яких може погіршитися при наявних коливаннях курсу національної валюти. Якість ресурсної бази задовільна, оскільки основною її складовою виступає кредиторська заборгованість. Значна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежують фінансову гнучкість Банку та підвищують уразливість до ризику ліквідності. Загалом упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. В той же час збільшення процентних та загальних адміністративних витрат вплинуло на показники ефективності діяльності Банку, що є наслідком розвитку регіональної мережі.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АПЕКС – БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua