Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ підтверджений на рівні 4

09.01.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ відображає достатній рівень капіталізації Банку. Банк стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ та виконує свої зобов’язання перед кредиторами, питома вага високоліквідних активів перебуває на високому рівні, однак не покриває повністю поточні зобов’язання. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Крім того, протягом аналізованого періоду Рейтинговим агентством не було виявлено суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи фінансової установи. Зберігається залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників, а також концентрація ресурсної бази за основними кредиторами. Показники ефективності діяльності Банку, хоча й дещо зросли, втім, залишаються на невисокому рівні. Разом з тим потрібно відмітити прибуткову діяльність Банку.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за січень-листопад 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua