Друк

Кредитний рейтинг ПАТ ’‘АКБ ’‘КАПІТАЛ’‘ підтверджений на рівні uaBBB-

26.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ ’‘АКБ ’‘КАПІТАЛ’‘ на рівні uaВВВ-, прогноз ‘‘стабільний’‘.

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ ’‘АКБ ’‘КАПІТАЛ’‘, що був підтверджений на рівні uaВВВ-, обґрунтований збереженням прийнятних показників капіталізації Банку. Рейтингове агентство також спостерігає збереження суттєвої концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Концентрація ресурсної бази залишається суттєвою. Крім того, спостерігається збереження низької якості портфеля цінних паперів та наявність його концентрації за емітентами. Разом з тим потрібно відмітити наявність значного обсягу високоліквідних активів. Показники ефективності діяльності Банку залишаються на низькому рівні. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення якості портфеля цінних паперів та зниження залежності від основних емітентів. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження чистого операційного доходу та подальше зниження показників ефективності діяльності, а також негативна ситуація на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ’‘АКБ ’‘КАПІТАЛ’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр. та за 3-и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua