Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ АКБ ‘‘Львів’‘ підтверджений на рівні 5

16.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ АКБ ‘‘Львів’‘ на рівні 5 (відмінна надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає позитивну репутацію Банку. Так, ПАТ АКБ ‘‘Львів’‘ вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Протягом аналізованого періоду IBI-Rating не виявлено будь-яких суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Крім того, Рейтингове агентство відмічає наявність підтримки з боку власників Банку, про що свідчить щорічне збільшення статутного капіталу. Ліквідність та капіталізація Банку перебувають на прийнятному рівні. Однак на якість власного капіталу негативно впливають раніше отримані збитки. Разом з тим Банк стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ, питома вага високоліквідних активів перебуває на високому рівні та майже повністю покриває поточні зобов’язання. Залежність від міжбанківського ринку не спостерігається. ПАТ АКБ ‘‘Львів’‘ постійно працює над покращенням якості активів шляхом повернення простроченої заборгованості. Однак кредитний ризик підвищується внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників. Крім того, Банком до 2009 року було надано значний обсяг валютних кредитів клієнтам, які не мають валютних надходжень. Протягом аналізованого періоду спостерігається покращення диверсифікації ресурсної бази за основними кредиторами. Показники ефективності діяльності, хоча й дещо зросли, залишаються на низькому рівні, однак діяльність Банку залишається прибутковою.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ ‘‘Львів’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр. та за 3?и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua