Друк

Кредитний рейтинг ПАТ ‘‘ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК’‘ підтверджено на рівні uaBBB+

11.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ ’‘Перший Інвестиційний Банк’‘ на рівні uaВВВ+, прогноз рейтингу ’‘стабільний’‘.

Підтверджений кредитний рейтинг відображає збереження високих показників капіталізації Банку. Також Рейтингове агентство відмічає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Спостерігається покращення диверсифікації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також покращення значень показників ліквідності. Протягом аналізованого періоду спостерігається зниження чистого операційного доходу, показники ефективності діяльності залишаються на невисокому рівні. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ‘‘Перший Інвестиційний Банк’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр. та за 3-и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua