Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ ‘‘АРТЕМ–БАНК’‘ підтверджений на рівні 4

09.12.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ ’‘АРТЕМ–БАНК’‘ на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів Банку відображає високий рівень ліквідності та капіталізації. Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. IBI-Rating не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Крім того, на думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. АТ ‘‘АРТЕМ-БАНК’‘ стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Питома вага високоліквідних активів перебуває на низькому рівні. Разом з тим Банк постійно працює над покращенням якості активів шляхом повернення простроченої заборгованості. Однак кредитні ризики підвищуються внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів, але якість її знижується внаслідок значного обсягу міжбанківських кредитів та депозитів. Концентрація ресурсної бази залишається значною, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує ризик ліквідності. Показники ефективності діяльності Банку мають тенденцію до зниження, однак Банк демонструє прибуткову діяльність.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, диверсифікація портфеля цінних паперів, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ ’‘АРТЕМ–БАНК’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2009–2012 рр. та 3-и квартали 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua