Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ ‘‘КБ ‘‘СОЮЗ’‘ підтверджений на рівні 4+

09.10.2013
 IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ ‘‘КБ ‘‘СОЮЗ’‘ на рівні 4+ (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає позитивну репутацію Банку. Так, протягом аналізованого періоду Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги, рейтинговим агентством не виявлено будь-яких суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Крім того, на думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Однак обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на низькому рівні та не покривають в повному обсязі поточні зобов’язання. Також потрібно відмітити певну залежність Банку від міжбанківського ринку - на початок липня Банк залучив значний обсяг кредитів від інших банків для підтримання необхідного розміру коштів на коррахунку в НБУ. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується існуючою залежністю від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Капіталізація Банку перебуває на низькому рівні. Нарощення кредитно-інвестиційного портфеля може обмежитись недостатнім обсягом капіталізації. Упродовж січня-червня 2013 року відбулось зменшення обсягу простроченої заборгованості шляхом її списання за рахунок сформованих резервів. Банк використовує різні інструменти для залучення коштів, однак певний ризик несе недостатня диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами. Загалом за результатами роботи у І півріччі 2013 року діяльність Банку прибуткова, а показники ефективності діяльності залишаються на високому рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків та погіршення якості активів, подальше зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку і в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ ‘‘КБ ‘‘СОЮЗ’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua