Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ підтверджений на рівні 4

18.09.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘ відображає високий рівень ліквідності та достатній рівень капіталізації Банку. У І кварталі поточного року відбулося збільшення обсягу регулятивного капіталу за рахунок залучення 20 млн. грн. на умовах субординованого боргу. Якість власного та регулятивного капіталів залишається доброю. Банк стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ, виконує свої зобов’язання перед кредиторами та, на думку IBI?Rating, може розраховувати на підтримку з боку власників. Обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на високому рівні, хоча в повному обсязі не покривають поточні зобов’язання. З боку клієнтів до роботи Банку не було виявлено суттєвих претензій. Упродовж січня-червня 2013 року відбулося зростання простроченої заборгованості, однак її питома вага поки що незначна. Також уразливість Банку до кредитного ризику підвищує існуючу залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів. Втім концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежують фінансову гнучкість Банку та підвищують ризик ліквідності. За результатами роботи у І півріччі 2013 року діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності Банку, хоча й дещо зросли, втім залишаються на невисокому рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ‘‘РАДИКАЛ БАНК’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua