Друк

Зміни в Публічних пропозиціях Банку Михайлівський по зарплатним проектам

24.02.2015
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (далі – Банк) на виконання вимог п. 9.2. Публічної пропозиції (оферти) Банку на укладення Договору про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб в рамках розрахунково-касового обслуговування зарплатного та п.3.17 Публічної пропозиції (оферти) Банку на укладення Договору про надання та використання платіжних карток (далі – Публічна(-і) пропозиція(-ї)  повідомляє Вас про ініціювання внесення змін до Публічних пропозицій, які набирають чинності з 28 лютого 2015 року та з 23 березня 2015 року відповідно.

Зміни, внесені у Публічні пропозиції, з моменту набрання ними чинності однаково поширюються на всіх осіб, що уклали з Банком відповідний договір в рамках відповідної Публічної пропозиції, у тому числі на тих, хто уклав договір(-и) раніше дати набрання змінами і доповненнями чинності.

Детальніше ознайомитись з пропозицією Банку про внесення змін до Публічних пропозицій Банку Ви маєте можливість тут:

Публічна пропозиція (оферта) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на укладення Договору про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб в рамках розрахунково-касового обслуговування зарплатного проекту - для юридичних осіб.

Публічна пропозиція (оферта) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на укладення Договору про надання та використання платіжних карток – для фізичних осіб.

Звертаємо Вашу увагу, що кожен клієнт, що користується послугами Банку в рамках зарплатному проекту вправі до дати, з якої зміни до вищевказаних Публічних пропозицій застосовуватимуться, відмовитись від договору, укладеного з Банком шляхом його розірвання в порядку, передбаченому у відповідній Публічній пропозиції.