Друк

Збільшення статутного капіталу ПАТ АКБ "Львів"

24.02.2015
Шановні клієнти Банку "Львів"!

Банк повідомляє, що 20 лютого 2015 року відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”, на яких було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення - 150 000 000 (Сто п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість – 00 (Нуль) грн. 10 коп. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення становить 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.