Друк

Щорічні загальні збори акціонерів ПАТ "БТА БАНК" відбулись 24 квітня 2015р.

30.04.2015
24 квітня 2015 р. відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК». Всі питання, винесені на Загальні збори, були проголосовані і прийняті.

Основні положення:

1. Затверджений річний звіт БТА Банку за 2014 рік. Аудитор: Deloitte & Touche USC;

2. Прийнятий звіт Наглядової ради ПАО «БТА БАНК» за 2014 рік;

3. Внесені зміни в Статут ПАТ «БТА БАНК»;

4. Обрано Голову Наглядової Ради ПАТ «БТА БАНК»: Апсєнбєтов Б. Т.

5. Обрано Членів Наглядової Ради ПАТ «БТА БАНК»: Куанбай А. Д., Єшенкулов М. Т., Андрєєва Е. А., Данілова Д. А. (незалежний), Ганькевич В. В. (незалежний).

6. Обрано Заступники Голови Правління, Членів Правління в складі: Ричка С. А., Корнійчук Л. Р., Толпік А. Є.

7. Затверджено Положення про Наглядову Раду БТА Банка в новій редакції;

8. Затверджено Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "БТА БАНК" в новій редакції;

9. Затверджено Положення про Правління ПАТ "БТА БАНК" в новій редакції;

10. Затверджені Принципи кодекса корпоративного управління в новій редакції;

11. Ліквідована Ревізійна комісія.

Довідка: ревізійна комісія в банках може бути ліквідована згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" відносно визначення особливостей корпоративного управління в банках" від 4 липня 2014 року N 1587-vii.