Друк

Річні Загальні збори ПАТ «АПЕКС-БАНК»

30.04.2015
Відбулися річні Загальні збори ПАТ «АПЕКС-БАНК», на яких затверджено:
  • результати діяльності ПАТ «АПЕКС-БАНК» за 2014 рік, звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
  • прийнято рішення про розподіл прибутку за результатами діяльності Банку у 2014 році у сумі 2,67 млн. грн., а саме:
    • 5% від суми прибутку направлено до Резервного фонду;
    • 5% від суми прибутку направлено до Фонду розвитку Банку;
    • 2,4 млн. грн. залишилась нерозподіленою у складі додаткового капіталу банку.
  • визначені основні напрями діяльності на 2015 рік.
З рішенням єдиного акціонера можливо ознайомитись в розділі: Про Банк/Інформація/Корпоративне управляння.