Друк

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «БАНК СІЧ»

30.04.2015
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044) 207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СІЧ", які відбулися 16.04.2015 року, прийнято рішення:

1. У зв‘язку із змінами до Закону України «Про банки і банківську діяльність» припинити повноваження Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі:

- Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді - 5 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Ситник Микола Миколайович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді - 5 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді - 5 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

2. Обрати новий склад Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі 5 осіб терміном на 3 роки:

  • Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п'яти років Раздорожний В.В. обіймав посади менеджера-аналітика, комерційного директора ТОВ «ЕСТРЕЛА». Протягом останніх трьох років обіймав посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
  • Член Спостережної Ради Ситник Микола Миколайович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п'яти років Ситник М.М. обіймав посаду заступника директора з комерційних питань ТОВ «Видекс». Протягом останніх трьох років обіймав посаду заступника Голови Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
  • Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п'яти років Гордеєв І.В. обіймав посади Голови Правління ПАТ «Банк Траст-Капітал», Голови Правління ПАТ «БАНК Столиця». Протягом останніх трьох років обіймав посаду члена Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
  • Член Спостережної Ради Губанов Олег Вячеславович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п'яти років Губанов О.В.обіймав посаду члена Правління ПрАТ «Укргаз-Енерго». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
  • Член Спостережної Ради Мельник Андрій Павлович. Часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п'яти років Мельник А.П. обіймав посади директора, радника ТОВ «СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»                               Шульга В.В.