Друк

Динаміка платіжного балансу України в 2015 році

25.02.2016
Для розуміння динаміки платіжного балансу України та можливості його прогнозування необхідно навести складові, що його формують. Згідно методики НБУ (який є відповідальним за складання) платіжний баланс являє собою співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону та сумою здійснених нею платежів.

Основними компонентами платіжного балансу є рахунок поточних операцій (рух товарів, послуг, доходів та поточних трансфертів) та операції з капіталом (капітальні трансферти, нефінансові активи та права власності, інвестиційні активи). Для розуміння майбутньої динаміки цього показника необхідно дослідити данні останніх двох років, оскільки протягом цього періоду економіка України знаходиться в стані рецесії та під тиском взаємовідносин з Російською Федерацією, яка до недавніх часів виступала основним торговельним партнером України, а також те, що статистичні спостереження 2014-2015 рр. ведуться без урахування тимчасово окупованих територій.

Платіжний баланс України в 2014-2015 рр., млн. дол. США

Стаття 2014 рік 2015 рік
Рахунок поточних операцій -4 596 -204
Сальдо ЗЕД -4 606 -1 162
Сальдо доходів, інших трансфертів 10 958
Рахунок операцій з капіталом 400 565
Фінансовий рахунок -9 111 488
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС -13 307 849

Формування профіцитного платіжного балансу України у році 2015 року є наслідком скорочення порівняно із 2014 роком у 22 рази до (-) 204 млн. дол. США дефіциту рахунку поточних операцій. Зменшення цього показника відбулось через скорочення майже на третину обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами, при чому скорочення експорту відбувалось меншими темпами порівняно із імпортом, через що негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2015 році було у 4 рази меншим, ніж у 2014 році та становило (-) 1 162 млн. дол. США. Баланс інших надходжень був позитивним і становив 958 млн. дол. США., проти 10 млн. дол. США роком раніше.

Зменшення зовнішньоторговельної діяльності переважно відбулось за рахунок операцій з Російською Федерацією та країнами Європейського Союзу, на які за даними січня-вересня 2015 року припадало 32% та 22% всього обсягу зовнішньої торгівлі товарів, а темпи скорочення становили 31% та 48% відповідно.

Зменшення товарообігу (як експорту, так і імпорту) відбулось практично по всім групами товарів. Окремо, слід відмітити скорочення імпорту природного газу з РФ, обсяг закупівлі якого у січні-вересні 2015 року становив 1 211 млн. дол. США, проти 3 829 дол. США роком раніше. Натомість, з 775 млн. дол. США до 1 690 млн. дол. США збільшились поставки газу з ЄС. Приймаючи до уваги, що поставки газу для споживання на територію України здійснюється лише з боку РФ та ЄС, можна констатувати падіння на 37% обсягів імпорту газу в грошовому вираженні, що стало наслідком зменшення як вартості газу через демонополізацію ринку поставок, такі і зменшення обсягів його споживання.

Рахунок операцій з капіталом (капітальні трансферти, нефінансові активи та права власності права) у 2015 році становив 141% даних 2014 року або 565 млн. дол. США. Фінансовий рахунок у 2015 році мав позитивне значення 488 млн. дол. США проти (-) 9 111 млн. дол. США у 2014 році, що перш за все пов‘язано із отримання значного обсягу офіційного фінансування, зокрема з боку МФВ, а також збільшення на 3 058 млн. дол. США обсягу прямих іноземних інвестицій.

Отже, приймаючи до уваги вказане вище можна стверджувати, що основний вплив на платіжний баланс України протягом останніх років матимуть результати зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, активність Уряду на ринку залучення фінансування, а також надходження інвестицій. Подальша позитивна тенденція цих складових залежить від наступних ключових факторів:
  • від макроекономічної ситуації в Україні та продовження Урядом проведення реформ в ряді секторів, які мають на меті збільшення інвестицій в українську економіку;
  • від завершення військових дій на сході України;
  • від спроможності українських підприємств та Уряду провести заміщення споживчого ринку РФ (який з початку 2016 року є вже закритим для більшості видів українського експорту) на ринки інших країн;
  • відновлення світової кон‘юнктури ринків на донедавна ключові статті експорту: металургія та машинобудування.
На думку Рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг» в середньостроковій перспективі платіжний баланс України також матиме позитивне значення, його розмір поступово збільшуватиметься. Такий прогноз базується на подальшому скороченні торговельних відносин між Україною та РФ через посилення обопільних торговельних обмежень з початку 2016 року. Очікується перевищення обсягів експорту на імпортом, через зменшення споживання імпортних товарів в наслідок їх удорожчання через девальвацію гривні відносно ключових світових валют, що відбувається на тлі скорочення реальної заробітної плати населення, яке формує споживчий попит. Важливим моментом, що підтверджуватиме прогноз, є поступове відновлення української економіки, що спостерігалось у 4 кварталі 2015 року та збільшення обсягів іноземних інвестицій, а також отримання чергових траншів від МВФ та іншим міжнародних кредиторів.

Наведене вище матиме прямий вплив на курс гривні відносно світових валют, оскільки позитивний платіжний баланс є свідченням збільшення валютних надходжень до України, а отже це впливатиме на збільшення пропозиції валюти на ринку, а отже - на зміцнення гривні.
 
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua