Друк

Андрій Пишний: Ощадбанк вистояв

26.01.2015
Це головний підсумок 2014 року. «У найважчий рік за всю історію незалежної України Ощадбанк вистояв. В умовах нестабільної ситуації в банківській системі Ощадбанк, усвідомлюючи виклики часу, спільно з міжнародною компанією PricewaterhouseCoopers розробив стратегію трирічного розвитку, засновану на модернізації всіх управлінських процесів та впровадженні нових технологій. І наш план реформ буде презентовано суспільству найближчим часом. Попри війну на сході країни, анексію Криму та втрати від цього ми забезпечили стабільну діяльність. Є підтримка акціонера банку – держави в особі уряду, адже Ощадбанк є засадничим для всієї української банківської системи. Разом з іншими найбільшими банками він утримує цей пошкоджений корабель на плаву навіть в умовах девальвації через неймовірний фінансово-економічний шторм. Переконаний, що зусилля банку разом з реформами в нашій країні дадуть вже за кілька років відчутний результат – будуть і більш привабливі депозити, і доступні кредити, і більш зручні сучасні сервіси, і нові відділення, і багато чого іншого», – відзначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Основні підсумки діяльності Ощадбанку у 2014 році

Основними подіями, що визначили результат роботи Ощадбанку за 2014 рік, стали виклики, пов’язані з анексією Російською Федерацією Крима.  Для Ощадбанку такі події мали наслідком не лише втрату одного з найбільш потужних його управлінь, а й істотної частки активів, персоналу, ринку.

Визнання банком втрат від анексії Криму та відповідне  формування резервів за активами Кримського республіканського управління в сумі 9,7 млрд. грн. призвело до отримання від’ємного фінансового результату в сумі 8,6 млрд. грн. за підсумками 2014 року. Без урахування зазначених витрат фінансовий результат діяльності банку (прибуток) мав би перевищити  1 млрд. грн. 

Негативний вплив зазначених подій на фінансовий стан та діяльність Ощадбанку вдалось нівелювати шляхом його докапіталізації в сумі 11,6 млрд. грн. Поповнення статутного капіталу банку  було здійснено на виконання Програми капіталізації, яка розроблена з урахуванням результатів діагностичного обстеження, проведеного міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC) згідно з вимогами Меморандуму України з Міжнародним Валютним Фондом та Національного банку України. В основу діагностичного обстеження було покладено песимістичний сценарій, за яким передбачено втрату активів Кримського республіканського управління Ощадбанку.

Необхідно зазначити, що протягом 2014 року банком проводилась робота з забезпечення обслуговування позичальниками Кримського республіканського управління кредитної заборгованості. При цьому корпоративні клієнти Кримського республіканського управління вживали комплексних заходів щодо відновлення функціонування підприємств, реалізація яких надала б можливість повернутись до обслуговування ними своїх зобов’язань перед банком. Протягом 2014 року резерви за такою заборгованістю формувались згідно вимог Національного банку України.

На жаль, розвиток ситуації в Автономній Республіці Крим відбувся за песимістичним сценарієм, внаслідок чого банком у грудні 2014 року визнано повну втрату контролю за активами Кримського республіканського управління та сформовано резерви у відповідному обсязі.  

Капіталізація Ощадбанку  в сумі 11,6 млрд. грн.  забезпечила підґрунтя його стабільного функціонування  в подальшому і виконання в повному обсязі зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

Так, показник адекватності капіталу Ощадбанку залишається одним із найкращих серед банків України, і на 01.01.2015 (з урахуванням  навіть понесених втрат)  становить 21,7% при нормативі, встановленому Національним банком України  на рівні не менше 10%. Тобто достатність капіталу Ощадбанку більше ніж у 2 рази перевищує вимоги НБУ.

Стабільна операційна  діяльність банку вже у січні поточного року (виплата вкладів, обслуговування рахунків клієнтів, виконання   у повному обсязі та у відповідності до укладених договорів  зобов’язань перед  клієнтами) свідчить про здатність банку залишатись надійним фінансовим інститутом українського ринку . Операційний дохід,  отриманий банком тільки за 20 днів поточного року склав 324,6 млн. грн., що на 284,8 млн. грн. або у 8,2 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Протягом 2014 року Ощадбанк здійснював діяльність у складних економічних та політичних умовах (зовнішня агресія, спад економіки,  девальвація гривні). Між тим він продовжував розвиватись та залишатись провідним та впливовим банком на фінансовому ринку України.

Про динамічний розвиток банку у 2014 році свідчать наступні показники:
- активи  збільшились на 24,5 млрд.грн. і на кінець року  склали 128,1 млрд.грн. (темпи  росту на 10,7 в.п. вище за темпи росту банківської системи на 01.12.2014);
- високоліквідні активи зросли на 6,4 млрд.грн. і  склали  13,9 млрд.грн.(темпи  росту на 52,4 в.п. вище за темпи росту банківської системи). Цей показник свідчить про  високу  наявність у  банку готівкових і безготівкових коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами;
- кредити  збільшились на 23,7 млрд.грн.  і склали 90,4 млрд.грн. (темпи  росту на 12,3 в.п. вище темпів росту банківської системи );
- кошти суб’єктів господарювання  збільшились на 8,3 млрд.грн. і склали 18,7 млрд.грн. (темпи  росту на 32,8 в.п. вище темпів росту банківської системи);
- строкові кошти суб’єктів господарювання збільшились на 4,3 млрд.грн та склали 7,6 млрд.грн. (темпи  росту на 85,4 в.п. вище темпів росту банківської системи).

Інтенсивний розвиток  бізнесової складової банку  забезпечило йому лідируючі позиції  серед 10-ти найбільших банків України. При цьому  за рядом   ключових показників банк протягом 2014 року  входив до трійки лідерів:
- активи – 2 місце;
- високоліквідні активи – 3 місце;
- кредити - 2 місце;
- інвестиції у цінні папери – 2 місце;
- строкові кошти суб’єктів господарювання - 3 місце;
- обсяг строкових коштів фізичних осіб – 2 місце ;
- кількість емітованих платіжних карток – 2 місце.

Стабільність і надійність банку підтверджено першим місцем у рейтингу найнадійніших банків від видання «Новое время» та інвестиційної компанії Dragon Capital.