Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» створена в 1998 році з метою всебічного розвитку та адаптації інфраструктури фондового ринку України до вимог глобальних фінансових ринків. З 2007 року Агентство є уповноваженою особою з розкриття інформації емітентів цінних паперів в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів

stockmarket.gov.ua