Печать

Відшкодування ПДВ через облігації Міністерства фінансів у ПАТ АКБ "Львів"

01.09.2014

Відповідно до статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" і пункту 23 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України для відшкодування сум податку на додану вартість Міністерство фінансів України випускає цільові облігації строком погашення на 5 років з дохідністю 9,5% дохідності на рік. Погашення відбувається рівними частинами двічі на рік (10% від номіналу і купонний дохід на залишок непогашеного номіналу).

Для цього платники податку, яким здійснюється оформлення відшкодування сум податку облігаціями, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

Для відкриття рахунку в цінних паперах до банку надаються наступні документи:

 

  1. оригінал або завірену нотаріально копію виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  2. копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку;
  3. копію зареєстрованого установчого документа (Статут) , засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
  4. копії документів (накази, протоколи), що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності ;
  5. оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  6. оригінал або завірену банком (в якому відкрито Ваш рахунок) копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок ;
  7. копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах, із обов’язковим пред’явленням оригіналів;
  8. копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

 

На підставі наданих документів працівник банку готує для підпису пакет документів (договір, заява, анкета, опитувальник, картка зі зразками підписів) для відкриття рахунку у цінних паперах.

Для зарахування облігацій банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру інвентаризації (надається платнику ПДВ органом ДПІ) та заяви про оформлення відшкодування сум податку облігаціями, складеної за відповідною формою, формують перелік одержувачів облігацій, та передають його органам Казначейства.

Витрати клієнта

Види послуг Банку

Розмір тарифу

Порядок сплати

Відкриття рахунку в цінних паперах

100,00 грн.

Сплачується Клієнтом в день відкриття рахунку

Зарахування, списання, переказ цінних паперів в т.ч. державних цінних паперів

0,03% від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 50,00 грн. і не більше 500,00 грн.

При наданні послуги за одну операцію

Облік прав на Державні цінні папери, за кожен вид Державних цінних паперів

0,00007% від номінальної вартості цінних паперів протягом дня , але не менше 20,00 грн.

За один місяць

Звертатись в Відділ депозитарної діяльності ПАТ АКБ "Львів" за телефоном тел. (032) 245-64-21, або писати на електронну адресу depo@banklviv.ua, контактна особа - Галай Володимир Васильович.